Prušánky a Nechory

Prušánky


Prušánky se nachází jihozápadně od Hodonína směrem na Břeclav a jsou největší vinařskou obcí Podluží. Obec leží mezi dvěmi vyvýšeninami Nechory a Jochy v údolí potoka Prušánka. První písemné zmínky o obci, která se v té době jmenovala Prussy, jsou z roku 1261. Bohatá archeologická naleziště však dosvědčují, že obec byla osídlena už v období pravěku a v dobách Velkomoravské říše.
V současnosti žije v Prušánkách více něž 2 tisíce obyvatel, z nichž velká část pěstuje vinnou révu a vyrábí víno ve vesničce vinných sklepů Nechory. V Prušánkách  probíhá bohatý kulturní program v průběhu celého roku. Prušánky  leží v nejteplejší části jižní Moravy.

Vinné sklepy Nechory

Nechory leží asi kilometr za obcí Prušánky v regionu Podluží na jižní Moravě. Jsou unikátní vesničkou, kterou tvoří pouze vinné sklepy, ve kterých nikdo nebydlí a všechna stavení slouží jen k výrobě vína a odpočinku. Nechory se dělí na Vrchní a Dolní a čítají více než 450 sklepů. Mají vlastní náměstíčko a spoustu přiléhajících uliček.
Historie vzniku Nechor je velmi zajímavá. Původní sklepní ulička se nacházela u cesty do Čejkovic, kde byl nejbližší kostel. Ale protože se velká část prušáneckých mužů cestou k nedělní bohoslužbě zastavila ve sklípku a na mši nedorazila, nechali tehdejší majitelé panství sklepy zbourat, poskytli pozemky pro nové sklepy u Nechor a pro jistotu ještě nařídili postavit kostel přímo v Prušánkách.
Neobvyklý název sklepní vesnice vysvětlují dvě pověsti. Podle první prý kdysi ve sklepech vznešení pánové tak popíjeli, až jeden z nich zůstal zmožen ležet. Jedni se ptali: „Je chorý?“ „Ne chorý – opitý“, odpověděli druzí. Druhá verze tvrdí, že kdo často navštěvuje prušánecké sklepy, je zdravý a ne chorý.
Nechory byly a dodnes jsou společenským a kulturním centrem. Pořádá se zde mnoho zajímavých akcí, nejen vinařských ale i folklórních a společenských. Nejznámějším je asi Zarážení hory, kdy se všichni vinaři i hosté sejdou první sobotu při západu slunce a postaví horu – májku s bílým a červeným vínem a modrým a žlutozeleným hroznem, zaraženou dvanácti kůly, která symbolizuje zákaz vstupu do vinohradů. Za čtrnáct dní se koná slavnostní krojované vinobraní s kulturním programem. Na jaře, před prvním květnem stavějí vinaři v Nechorách májku. Na konci května se koná na náměstíčku „Májové zpívání“ mužských a ženských sborů z Prušánek a okolí.